Afasi
NAV HMS Oppland
MINSPEAK
NAV HMS Vestfold
Tid og struktur
NAV HMS Vestfold
Klikk her for å se alle 3 kursene
ARTIKLER
Hjelpemidler for personer med afasi
Cognita har gjennomført et treårsprosjekt for å ta frem egnede løsninger f...
MINSPEAK på norsk
Vi leverer nå Minspeak på norsk. Vi legger ut ny informasjon om dette helt unike systeme...
Mobilize Me - utprøvingslisens
Du kan teste Mobilize Me i en hel måned uten kostnad. Du laster ned appen til din iPad og ber ...
Mobilize Me - Utprøvingslisens en måned - mors melding til oss:
Hei! Utprøving har gått veldig bra. Gutten vår forstod dagsplanen med en ga...
MOBILIZE ME - Enkel app som visualiserer strukturen i dagen.
MOBILIZE ME er en enkel app.- Gir påminnelse og kontroll for bruker og omsorgsperson.- Skaper ...