GRID Grunnkurs
NAV HMS Oslo og Akershus
GRID Grunnkurs
NAV HMS Buskerud
Tid og Struktur
NAV HMS Telemark
Workshop kommunikasjonsløsninger fra Cognita
NAV HMS Hedmark
Afasi
NAV HMS Oppland
Klikk her for å se alle 22 kursene
ARTIKLER
Hjelpemidler for personer med afasi
Cognita har gjennomført et treårsprosjekt for å ta frem egnede løsninger f...
MINSPEAK på norsk
Vi leverer nå Minspeak på norsk. Vi legger ut ny informasjon om dette helt unike systeme...
Mobilize Me - utprøvingslisens
Du kan teste Mobilize Me i en hel måned uten kostnad. Du laster ned appen til din iPad og ber ...
Mobilize Me - Utprøvingslisens en måned - mors melding til oss:
Hei! Utprøving har gått veldig bra. Gutten vår forstod dagsplanen med en ga...
MOBILIZE ME - Enkel app som visualiserer strukturen i dagen.
MOBILIZE ME er en enkel app.- Gir påminnelse og kontroll for bruker og omsorgsperson.- Skaper ...