Anskaffe

Du kan bestille produktet og få leveranse hjem til deg.
Artikkel nr 11000 COGNITA KLOKKA kr 12 125 (inkl. mva) Kjøp
Du kan søke om å få produktet gratis til utlån gjennom NAV. Det er knyttet retningslinjer til §§ 5-7 i Lov om Folketrygd som må oppfylles for at utlån kan skje. Les mer om retningslinjer og last ned søknadsskjemaet her. Du må beregne å skaffe utdypende dokumentasjon for behovet.
Artikkel nr 11000 COGNITA KLOKKA
HMS artikkelnummer 035847
Søknadsskjema