Aktivitetskort store
Kort til å lime/tegne på til COGNITA KLOKKA.
Hvit plast for å tegne eller feste symboler for aktiviteter på.
Hvit PVC plast 57x57 mm. Sett a 30 stk.
Artno: 11014   Pris (eks. mva): 110