MOBILIZE ME stor

MOBILIZE ME visualuserer hverdagens struktur med bilder og tidsmarkør.

 

HMS.nr: 202226 

MOBILIZE ME er utviklet for personer med kognitive funksjonsnedsettelser som f.eks ADHD og autisme, hvor det er behov for deling av informasjon med deres støttepersoner.

Brukeren har sin egen enhet, mens støttepersoner har adgang til å redigere og dele informasjon.

Brukeren får sin dag og sin uke (om ønskelig) opp på sin enhet (blå visning). Her er strukturen tydelig med hovedaktiviteter som kan deles opp i delaktiviteter med bilde og notater. Brukeren kan krysse av for utført og det kan knyttes en tisnedteller til hver delaktivitet.

Støttepersoner legger inn aktivitetene i planleggingsmodulen (lilla visning) og bruker egne bilder eller symboler. Det er også svært enkelt å hente bilder fra Google direkte inn i appen. Flere støttepersoner kan redigerefor den samme brukeren. Det er i planleggingsmodulen man lager struktur og rutiner for brukeren.