Hukommelse

Påminning og hjelp til å huske navn og rekkefølge, steder og hendelser

Gjenhente/gjenoppleve

Alarmer og varsling

Når det oppstår en hendelse og noen trenger hjelp, er det viktig å få sendt en melding så raskt og enkelt som mulig.
LIMMEX Trygghetsklokken Hvit
COGNITA FALLALARM ENKEL
SAFECALL SL5
COGNITA FALLOFON
SONECO Enkel Varsler Tale

Klokke/kalender

Klokka er et hjelpemiddel alle trenger. Noen bruker en analog klokke med visere og andre foretrekker en digitalklokke. Disse gir allikevel ikke tydelig og forståelig informasjon til alle. Derfor har vi funnet frem til alternative klokker og kalendere som er mer visuelle og tydeliggjør rekkefølge og mengde tid.

COGNITA KLOKKA
COGNITASS Liten
MOBILIZE ME app.
PREMIUM COMAI Liten
MALEM KLOKKA
TIDVISER PLUSS stor

Navn og steder

Rekkefølge

Gjennomføring av en aktivitet steg for steg.
COGNITASS Liten
PREMIUM COMAI Liten
MOBILIZE ME app.

Påminning

Foto

Bilder for å finne personer, steder, situasjoner eller temaer er viktig både for kommunikasjon, hukommelse og orientering. Da er det essensielt at det å ta bilder, lagre dem og sette tekst til blir så enkelt som mulig, og ikke minst er det viktig å finne frem til bildene på en rask og effektiv måte.

COGNITASS Liten
PREMIUM COMAI Liten