Background_blue

Remedy_3hHukommelse

Tr_accordion_3h Tl_accordion_3h

Påminning og hjelp til å huske navn og rekkefølge, steder og hendelser

Small_FILEID505_alarm Alarmer og varsling

Når det oppstår en hendelse og noen trenger hjelp, er det viktig å få sendt en melding så raskt og enkelt som mulig.
Small_FILEID2077_LIMMEX_Hvit_med_brun_rem
Small_FILEID2060_fallo
Small_FILEID2021_Safecall
Small_FILEID1527_fallofon
LIMMEX Trygghetsklokken Hvit
COGNITA FALLALARM ENKEL
SAFECALL
COGNITA FALLOFON
Small_soneco
SONECO Enkel Varsler Tale

Small_FILEID435_photo Foto

Bilder for å finne personer, steder, situasjoner eller temaer er viktig både for kommunikasjon, hukommelse og orientering. Da er det essensielt at det å ta bilder, lagre dem og sette tekst til blir så enkelt som mulig, og ikke minst er det viktig å finne frem til bildene på en rask og effektiv måte.

Small_FILEID2182_Cognitass_i_Dell
Small_FILEID2718_litencomai
COGNITASS Liten
PREMIUM COMAI Liten

Small_FILEID526_archive Gjenhente/gjenoppleve

Small_FILEID491_calendar Klokke/kalender

Klokka er et hjelpemiddel alle trenger. Noen bruker en analog klokke med visere og andre foretrekker en digitalklokke. Disse gir allikevel ikke tydelig og forståelig informasjon til alle. Derfor har vi funnet frem til alternative klokker og kalendere som er mer visuelle og tydeliggjør rekkefølge og mengde tid.

Small_FILEID535_atklokka
Small_FILEID2182_Cognitass_i_Dell
Small_FILEID2196_Brukerens_dag
Small_FILEID2718_litencomai
COGNITA KLOKKA
COGNITASS Liten
MOBILIZE ME
PREMIUM COMAI Liten
Small_FILEID1505_malem
Small_FILEID2287_TIDVISER_voksen
MALEM KLOKKA
TIDVISER PLUSS stor

Small_FILEID523_news Navn og steder

Small_FILEID520_alarm Påminning

Br_accordion_3h Small_FILEID517_list Rekkefølge

Gjennomføring av en aktivitet steg for steg.
Small_FILEID2182_Cognitass_i_Dell
Small_FILEID2718_litencomai
Small_FILEID2196_Brukerens_dag
COGNITASS Liten
PREMIUM COMAI Liten
MOBILIZE ME